Život je jako náplň v bombičce…

„Život je jako náplň v bombičce, jednou dojde barva a pak dál už nic neteče, láska je jako sirka, kterou chceš svíčku zapálit, když promarníš šanci, novou už nikdy nebudeš mít, láska je jako vítr, ať už silný nebo slabý, pořád víš, že existuje, že je tady.“