30.5.2024 7:59

Jaký je smysl života?

Smysl života může být vyjádřen otázkami: „Proč žijeme?“, „O čem je život?“ nebo „Jaký je smysl existence?“ Člověk žije proto, aby hledal Boha a žil s Ním!

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.“
Bible, Skutky 17,24-27