V mládí ztrácíme rozum kvůli lásce

„V mládí ztrácíme rozum kvůli lásce, později ztrácíme lásku kvůli rozumu.“