Vyzýváme vás, bratři, napomínejte neukázněné

„Vyzýváme vás, bratři, napomínejte neukázněné, těšte malomyslné, podporujte slabé a se všemi mějte trpělivost. Dejte pozor, ať nikdo neoplácí zlo zlem; raději vždy následujte, co je dobré – jak pro vás, tak pro všechny.“
1.list Tesalonickým 5:14-15

Vyzýváme vás, bratři