30.5.2024 5:14

Už je tady zase Babylonská věž – město Babylon EU!

Historie se opakuje. Už je tady zase Babylonská věž – město Babylon EU!
Podle Bible se lidé rozhodli vybudovat město a věž až k Nebi (nebeské klenbě), aby dokázali, že jejich moc je podobná té Boží. Bohu se to nelíbilo, a proto se rozhodl: „zmateme tam jejich řeč, aby jeden nerozuměl řeči druhého.“ (Bible, Genesis 11,7). Od té doby lidé hovoří různými jazyky. Babylonská věž se v Bibli stala synonymem rouhání Bohu.

Jaký je smysl života?

Smysl života může být vyjádřen otázkami: „Proč žijeme?“, „O čem je život?“ nebo „Jaký je smysl existence?“ Člověk žije proto, aby hledal Boha a žil s Ním!

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.“
Bible, Skutky 17,24-27