Vy však milujte své nepřátele a buďte k nim dobří

„Vy však milujte své nepřátele a buďte k nim dobří; půjčujte a neočekávejte nic zpět. Tehdy bude vaše odplata veliká a budete synové Nejvyššího, neboť on je laskavý i k nevděčným a zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.“
Lukáš 6:35-36

Vy však milujte své nepřátele a buďte k nim dobří