Osoba s nejmenšími znalostmi

„Osoba s nejmenšími znalostmi má obvykle nejvíce co říci.“