Nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé

“Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá.”
Efezským 5:15-16

Nechovejte se