13.7.2024 11:40

Manželství podle Bible:

„Je-li jim zatěžko žít zdrženlivě, ať vstoupí v manželství, neboť je lepší žít v manželství než se trápit. Těm, kteří žijí v manželství, přikazuji – ne já, ale Pán – aby žena od muže neodcházela.“
1. Korintským 7:9

Manželství podle Bible