15.6.2024 21:19

Důvod pro ukončení manželství podle Bible:

„Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku, mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou ženou oženil, cizoloží.“
Matouš 5,32

Důvod pro ukončení