Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. Zapusťte v něm kořeny a budujte se na něm, posilujte se ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v ní rosťte.“
Koloským 2:6-7

Když jste přijali Krista Ježíše