Kdo mi chce sloužit, ať mě následuje

“Kdo mi chce sloužit, ať mě následuje; tam, kde jsem já, bude i můj služebník. Kdokoli mi slouží, toho Otec poctí.”
Jan 12:26

Kdo mi chce sloužit, ať mě následuje