Je lepší kráčet sám než v davu

„Je lepší kráčet sám než v davu, který jde špatným směrem.“