Dítě není omylem problémem, trápením…

Dítě není omylem problémem, trápením, nehodou, přítěží, trestem. Ono je Božím stvořením!