15.6.2024 20:37

Život není náhoda, ale stvoření

Život není náhoda, ale stvoření.

„Mé nitro zformovals ty sám, v lůně mé matky jsi mě tkal. Chválím tě za tvá díla ohromná, za to, jak podivuhodně jsem udělán a že mou duši tak dobře znáš! Jediná z mých kostí ti nebyla ukryta,
když jsem byl vskrytu formován, když jsem byl hněten v zemských hlubinách! Můj zárodek tvé oči viděly, všechno jsi zapsal do knihy – dny, jež mi byly určeny, než začal první z nich.“
Bible, Žalm 139,13-16

Jsem odpůrcem toho…

Jsem odpůrcem toho, aby bylo dětem ve školách vštěpováno, že že existuje jakési „právo na identitu“.