Dar sexu jsou Bohem požehnány

Dar sexu jsou Bohem požehnány pouze ve svazku manželském:

„Buď požehnán tvůj zdroj, raduj se z ženy svého mládí, z milované laně, z líbezné srny; její prsy ať tě vždycky opojují, kochej se v jejím milování ustavičně.“
Přísloví 5,18.19

Dar sexu