Bůh je láska, milosrdný a laskavý…

Bůh je láska, milosrdný a laskavý…

Bůh je láska