28.2.2024 1:10

Tohle vím jistě: Ježíš Kristus tě miluje!

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible, Jan 14, 6