Povýšenost nikdy nemá žádnou omluvu

Citát v obrázku:

Povýšenost nikdy nemá žádnou omluvu. Pochází buď z malého sebevědomí, nebo se opírá o dočasné, povrchní úspěchy.

Povýšenost