Nikomu nic nedokazujte. Je to zbytečné!

Citát v obrázku:

Nikomu nic nedokazujte. Je to zbytečné! Každý stejně všechno pochopí tak, jak je to výhodné pro něj…

Nikomu nic nedokazujte. Je to zbytečné!