Není potřeba připomínat člověku…

Citát v obrázku:

Není potřeba připomínat člověku, který nám ublížil, jeho vinu. Často totiž tím, co udělal, ublížil nejvíce sobě.

Není potřeba připomínat člověku