Mnoho lidí chce pomáhat chudým na druhém konci světa

Mnoho lidí chce pomáhat chudým na druhém konci světa a ignorují, že jejich pomoc potřebuje třeba soused od vedle…

Mnoho lidí