Komunismus je zřízení naprosto proti přírodě

Komunismus je zřízení naprosto proti přírodě, poněvadž vyzdvihuje slabé a potlačuje silné.

Komunismus