Když se něco nedaří…

Když se něco nedaří, hned nemávej bílým hadrem!

Když se něco nedaří