Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kamení…

„Vtom k němu přistoupil Pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kamení, ať se promění v chleby.“ On však odpověděl: „Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst.'“
Matouš 4:3-4

Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kamení