Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kamení…

“Vtom k němu přistoupil Pokušitel a řekl mu: “Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kamení, ať se promění v chleby.” On však odpověděl: “Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst.'”
Matouš 4:3-4

Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kamení