Jestliže mě muž nedokáže podržet…

Jestliže mě muž nedokáže podržet, když jsem na dně, tak si mě nezaslouží, když je mi super…

Jestliže mě muž