Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska

„Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.“
1 Jan 4,8

Kdo nemiluje

Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen…

Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
Marek 16,16

Kdo uvěří a přijme křest

Druhý příchod Ježíše Krista

Takto nastane druhý příchod Ježíše Krista:

„Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy až po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj den.“
Lukáš 17,24

Druhý příchod Ježíše Krista

Citáty, básničky na téma láska