20.5.2024 8:13

Svět je nebezpečné místo

Citát v obrázku:

Svět je nebezpečné místo. Ne kvůli lidem, co dělají špatné věci, ale kvůli lidem, co to vidí a nedělají nic.

Svět je nebezpečné místo

Zem chřadne, uvadá, celý svět vadne

Bible:

„Zem chřadne, uvadá, celý svět vadne vyčerpán, vyčerpán je i výkvět národa. Země je poskvrněna svými obyvateli; neboť překročili zákony, na ustanovení nedbali a věčnou smlouvu zrušili. To proto zemi hltá prokletí a její obyvatelé pykají; obyvatelé země mizejí, zbývají už jen nemnozí.“
Izaiáš 24,4-5

Zem chřadne, uvadá