2.3.2024 7:26

Neprozrazuj mnoho o sobě…

Neprozrazuj mnoho o sobě, protože v době závisti, hluchý začíná slyšet, slepý vidět a němý mluvit.