22.5.2024 17:43

V životě není důležité co máš…

V životě není důležité co máš, ale koho máš.

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible, Jan 14,6