30.5.2024 7:10

Soudíš mé kroky a přitom neznáš…

Soudíš mé kroky a přitom neznáš moji cestu. Soudíš má rozhodnutí a nevíš o mých důvodech. Soudíš mě celého a myslíš, že tím říkáš, kdo jsem já.

Nesuďte a nebudete souzeni

„Nesuďte a nebudete souzeni. Neodsuzujte a nebudete odsouzeni. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená a vrchovatá se octne ve vašem náručí. Jakou mírou měříte, takovou vám bude zase odměřeno.“
Lukáš 6:37-38

Nesuďte a nebudete souzeni