22.5.2024 21:51

Pozitivní myšlení…

Pozitivní myšlení negativně deformuje osobnost člověka, maskujte pocity, manipuluje emoce, vede do depresí… Pozitivní myšlení je o žití ve lži, o sebehypnóze a autosugesci.
„Normálně“ myslet, neznamená, že myslím špatně nebo negativně.