Máloco prověří charakter lidí tak jako peníze

Citát v obrázku:

Máloco prověří charakter lidí tak jako peníze. Někdy je prostě lepší zůstat chudý…

Máloco prověří

Chudák není ten, kdo nemá peníze…

Citát v obrázku:

Chudák není ten, kdo nemá peníze, ale ten co žije jen pro sebe. Chudák je ten kdo nemá sebevědomí a uráží ostatní, aby se citil silnější…

Chudák

Nikdy nebuďte tak zaneprázdnění…

Citát v obrázku:

Nikdy nebuďte tak zaneprázdnění vyděláváním peněz, že zapomenete užívat si života.

Nikdy nebuďte

Nikdy nebuďte

Každá žena umít vyjít s penězi

Citát v obrázku:

Každá žena umít vyjít s penězi. Bohužel málokterá se s nimi dokáže vrátit domů…

Každá žena

Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům

„Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i penězům.“
Lukáš 16:13-13

Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům

Dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti!

„Tehdy všem řekl: „Dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti! Život přece nespočívá v hromadění majetku.“ Potom jim vyprávěl podobenství: „Pole jednoho bohatého člověka přineslo hojnou úrodu. Přemýšlel: ‚Co si počnu? Vždyť nemám kam shromáždit úrodu!‘ Pak si řekl: ‚Udělám tohle – zbořím své stodoly, postavím větší a do nich shromáždím všechno své obilí a zásoby. Pak si budu moci říci: Podívej, máš spoustu zásob na spoustu let. Oddechni si, jez, pij, užívej!‘ Bůh mu ale řekl: ‚Ty blázne! Dnes v noci umřeš. Čí bude, co sis nachystal?‘ Tak je to, když někdo hromadí pro sebe, ale nebohatne v Bohu.“
Lukáš 12:15-21

Dejte si pozor

Je sice dobré mít peníze…

Citát v obrázku:

Je sice dobré mít peníze a věci, které peníze mohou koupit, ale je také dobré se čas od času podívat, zda jste neztratili to, co peníze koupit nemůžou…

Je sice dobré mít peníze

Úkolem manželky je utrácet tolik…

Úkolem manželky je utrácet tolik, aby manželovi nezbylo na milenky…

Úkolem manželky je utrácet tolik

Citát v obrázku: Bohatý není ten, kdo má…

Citát v obrázku:

Bohatý není ten, kdo má všechno, ale ten, kdo potřebuje málo, aby byl šťastný.

Citát v obrázku

Kořenem všeho toho zla je láska k penězům

Láska k penězům podle Bible:

„Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.“
1 Timoteovi 6,10

láska k penězům

Citáty, básničky na téma láska