15.6.2024 22:03

Nebeské království je, jako když člověk najde poklad ukrytý v poli

„Nebeské království je, jako když člověk najde poklad ukrytý v poli. Znovu ho ukryje a pak jde, s radostí prodá všechno, co má, a koupí to pole. Nebeské království je, jako když kupec hledající krásné perly najde jednu velmi vzácnou perlu. Jde, prodá všechno, co má, a koupí ji.“
Matouš 13:44-46

Nebeské království