20.6.2024 7:46

Nejdůležitější na světě není zdraví

Nejdůležitější na světě není zdraví. Nejdůležitější je poznat Ježíše Krista, který je jediná cesta do Nebe.

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible, Jan 14,6