20.7.2024 22:14

Perfektní muž: Vstává brzy…

Perfektní muž:
Vstává brzy…
Ustele si postel…
Uklidí místnost…
Pomůže v kuchyni…
Alkoholu se ani nedotkne…
Cvičí každý den…
V devět večer je v posteli…

Kde ho najdete? Ve vězení.

Jak by se muži měli chovat ke svým ženám?

Jak by se muži měli chovat ke svým ženám? Bible…

Efezským 5,25–28
„A vy, manželé, mějte své ženy rádi tak, jako Kristus miloval svou církev, když pro ni obětoval život, aby ji učinil svatou a čistou Božím slovem a vodou při křtu. Tím si ji připravil slavnou, bez poskvrny a vrásky, svatou bez kazu. Tak by měl zacházet i muž se svou manželkou a milovat ji jako vlastní tělo. Protože oba jsou teď jedním tělem, prokazuje milující manžel lásku sám sobě!“

Jak by se muži měli chovat ke svým ženám?