Jak dlouho manželství trvá?

Jak dlouho manželství trvá? Podle Bible…

„Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu muži; jestliže však její muž zemře, je tohoto zákona zproštěna. Nuže tedy, pokud je její muž naživu, oddá-li se jinému muži, bude prohlášena za cizoložnici. Jestliže však její muž zemře, je od toho zákona svobodná, takže nebude cizoložnicí, když se oddá jinému muži.“
Římanům 7, 2-3

Jak dlouho manželství trvá?

Manželství podle Bible

Manželství podle Bible:

„Je-li jim zatěžko žít zdrženlivě, ať vstoupí v manželství, neboť je lepší žít v manželství než se trápit. Těm, kteří žijí v manželství, přikazuji – ne já, ale Pán – aby žena od muže neodcházela.“
1. Korintským 7:9

Manželství podle Bible