22.5.2024 22:21

Stařecká lakota je nepochopitelná

Stařecká lakota je nepochopitelná. Cožpak může být něco nesmyslnějšího, než shánět tím víc peněz na cestu, čím kratší kus cesty zbývá?