20.6.2024 6:43

Říkáme-li, že žádný hřích nemáme

„Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není.“
1.list Janův 1:8-10

Říkáme-li, že žádný hřích nemáme