20.4.2024 10:52

Pomlouvání je hřích

Pomlouvání /říct o někom nepravdivý údaj/ je hřích, je jako hadí jed. Během chvilky dokáže zabít charakter člověka i vztahy mezi lidmi.

Říkáme-li, že žádný hřích nemáme

„Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není.“
1.list Janův 1:8-10

Říkáme-li, že žádný hřích nemáme

Odhoďte proto všechnu zlobu

„Odhoďte proto všechnu zlobu, každou lest, pokrytectví, závist i všechno pomlouvání a jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jím rostli ke spáse – pokud jste ovšem okusili, jak laskavý je Pán. Když přicházíte k němu, k živému kameni zavrženému lidmi, ale vyvolenému a vzácnému před Bohem, sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu a svatým kněžstvem přinášejícím duchovní oběti přijatelné před Bohem díky Ježíši Kristu.“
1.list Petrův 2:1-5

Odhoďte proto všechnu zlobu

Jako služebníci hříchu jste byli svobodní od spravedlnosti

„Jako služebníci hříchu jste byli svobodní od spravedlnosti. Co jste měli z toho všeho, za co se teď stydíte? Vedlo to jen ke smrti. A co teď máte z toho, že jste svobodní od hříchu a sloužíte Bohu? Výsledkem vašeho posvěcení je věčný život! Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.“
Římanům 6:20-23

Jako služebníci hříchu

Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud

„Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud. Právě tak se Kristus jednou obětoval, aby sňal hříchy mnohých, a podruhé se ukáže ne už kvůli hříchu, ale pro spásu těch, kdo na něj čekají.“
Židům 9:27-28

Lidem je určeno jednou zemřít