2.3.2024 8:39

Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali Božími dětmi

„Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali Božími dětmi. Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékli. Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena – všichni jste jedno v Kristu Ježíši.“
Galatským 3:26-28

Všichni jste se vírou