22.5.2024 19:52

Důkazy existence Boha…

Důkazy existence Boha jsou všude okolo nás.

„Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť jim to Bůh odhalil. Jeho neviditelné znaky – jeho věčnou moc a božství – lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu.“
Bible, Římanům 1,19-20