20.6.2024 8:05

Novoroční přání

Originální novoroční přání ke stažení zdarma. Nejlepší přáníčka k novému roku. Nezapomeňte popřát známým do nového roku!
1 2 Další stránka

Přeji ti všechno krásné v novém roce!

Přeji ti v novém roce všechno NEJ! Ať další rok je ze všech roků ten nejlepší.

Ať Boží požehnání u vás vládne v novém roce každý den. Ať se daří!

Lásko, přeji ti v novém roce všechno krásné!

Do nového roku přeji hodně pohody, žádné nehody… jo a taky jen samé radosti a žádné starosti. Ať se daří!

Vvššeechchnnoo NNEEJJ ddoo nnoovvééhhoo rrookkuu. Jjoo,, aa nneeooppiijj ssee,, aaťť nneevviiddííšš vvššeechchnnoo ddvvaakkrráátt..

Lidem slova z lásky daruj, společně se s nimi raduj… Krásný nový rok!

Do nového roku přeji zdraví, spokojenost, pohodu… Jo a ještě prima náladu.

Je tady nový rok. Co ti přát? Peníze, dobré zaměstnání? Nejdůležitější je znát Pána Ježíše Krista a mít Boží požehnání. Amen.

Starý rok končí. Tak to v životě chodí, něco končí a něco začíná. Tak ti chci popřát, ať se ti v novém roce dějí pouze skvělé věci.

Hodiny odbíjí půlnoc… Ten čas fakt neskutečně frčí. Raduj se z každičké drobnosti,
za hlavu hoď starosti. Krásný nový rok!

1 2 Další stránka