15.6.2024 21:49

Kondolence k úmrtí

Kondolence k úmrtí. Vzor kondolenčních textů. Písemná kondolence. Upřímnou soustrast text, SMS.
Už asi byl čas odejít, zbyly jen vzpomínky… Upřímnou soustrast.

Hodně síly k překonání toho, co v životě nemůže člověk změnit. Přijměte naší upřímnou soustrast.

Přijmi mou upřímnou soustrast ve Tvém hlubokém zármutku.

Žádná slova nemohou vyjádřit zármutek, který cítíme s Vámi v této těžké chvíli. Upřímnou soustrast.

Čas ubíhá, ten člověk nezastaví. Člověk umírá, tak to Bůh ustanovil. Upřímnou soustrast.

Bible: „A sám Bůh bude s nimi. A setře jim každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení, ani křik, ani bolest. Dřívější věci pominuly.“

Neplačte, když odejde křesťan. Ježíš Kristus řekl: „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít.“

Stojím tiše, v očích slzy… Upřímnou soustrast.

Tělo bylo znavené… srdce přestalo bít… už asi nastal čas… Upřímnou soustrast.