30.5.2024 4:24

Jsem odpůrcem toho…

Jsem odpůrcem toho, aby bylo dětem ve školách vštěpováno, že že existuje jakési „právo na identitu“.