Jak by se muži měli chovat ke svým ženám?

Jak by se muži měli chovat ke svým ženám? Bible…

Efezským 5,25–28
„A vy, manželé, mějte své ženy rádi tak, jako Kristus miloval svou církev, když pro ni obětoval život, aby ji učinil svatou a čistou Božím slovem a vodou při křtu. Tím si ji připravil slavnou, bez poskvrny a vrásky, svatou bez kazu. Tak by měl zacházet i muž se svou manželkou a milovat ji jako vlastní tělo. Protože oba jsou teď jedním tělem, prokazuje milující manžel lásku sám sobě!“

Jak by se muži měli chovat ke svým ženám?

last comments
affairflame
affairflame

Jak by se muži měli chovat ke svým ženám? Bible… Efezským 5,25–28 „A vy, manželé, mějte své ženy rádi tak, jako Kristus …

Muž by měl mít vždy poslední slovo

Muž by měl mít vždy poslední slovo…

„Manželky, vy se svým mužům podřizujte stejně, jako by to byl Kristus; muž totiž vede ženu, jako Kristus vede své tělo – církev, pro jejíž záchranu sám zemřel. Proto má žena svého muže poslouchat jako církev poslouchá Krista.“
Efezským 5,22–24

Muž by měl mít vždy poslední slovo

Každý kdo se ke mně přizná před lidmi…

„Každý kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi.“
(Matouš 10,32)

kazdy kdo

Modlitba je nejdůležitější rozhovor dne

Modlitba je nejdůležitější rozhovor dne….

modlitba

Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska

„Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.“
1 Jan 4,8

Kdo nemiluje

last comments
irena,koutna
irena,koutna

BUH VAM VSEM,AT POZEHNAVA.
irena,koutna
irena,koutna

MODLITBA ZA UZDRAVENI.

Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen…

Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
Marek 16,16

Kdo uvěří a přijme křest

Lidi se nemění, pouze na určitý čas hrají…

Citát v obrázku:

Lidi se nemění, pouze na určitý čas hrají jinou roli kvůli určitým výhodám… Teda pokud neuvěří v Boha.

Lidi se nemění

Jisté je jen jediné – Bůh je s tebou každý den!

Jisté je jen jediné – Bůh je s tebou každý den!

Jisté je jen jediné

Nedůvěřuj porozumění ani pocitům svého srdce

Nedůvěřuj porozumění ani pocitům svého srdce:
„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“ (Přísloví 3:5)

důvěřuj Hospodinu

Bůh je láska, milosrdný a laskavý…

Bůh je láska, milosrdný a laskavý…

Bůh je láska

Citáty, básničky na téma láska