Bohatství plodí závist, chudoba nenávist

Citát v obrázku:

Bohatství plodí závist, chudoba nenávist.

Bohatství

Závist není nemoc ani vlastnost…

Závist není nemoc ani vlastnost… Závist je slabost lidí, kteří jsou liní si sami vybudovat to, co závidí druhým…

Závist

Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný?

„Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať to prokáže svými skutky – ušlechtilým životem ve vlídné moudrosti. Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se a nelžete proti pravdě. To není moudrost přicházející shůry, ale ta pozemská, pudová a ďábelská. Kde je totiž závist a svárlivost, tam vzniká nepokoj a kdejaká špatnost. Moudrost, která je shůry, je ale především čistá, dále pokojná, vlídná, povolná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nestranná a nepokrytecká. Ti, kdo rozsévají pokoj, sklidí ovoce spravedlnosti.“
List Jakubův 3:13-18

Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný?

Odhoďte proto všechnu zlobu

„Odhoďte proto všechnu zlobu, každou lest, pokrytectví, závist i všechno pomlouvání a jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jím rostli ke spáse – pokud jste ovšem okusili, jak laskavý je Pán. Když přicházíte k němu, k živému kameni zavrženému lidmi, ale vyvolenému a vzácnému před Bohem, sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu a svatým kněžstvem přinášejícím duchovní oběti přijatelné před Bohem díky Ježíši Kristu.“
1.list Petrův 2:1-5

Odhoďte proto všechnu zlobu

Pomluvy vymýšlí závistivci…

Citát v obrázku:

Pomluvy vymýšlí závistivci, šíří je blbci a věří jim idioti.

Pomluvy vymýšlí závistivci

Proč se úspěch neodpouští?

Citát:

Proč se úspěch neodpouští? Protože světu vládne závist. Závistiví lidé se vyznačují lenivostí. Závist nepopohání k činnosti, protože vychází z lenosti či pitomosti.

Proč se úspěch neodpouští?

Citáty, básničky na téma láska