Rusko uznává jen sílu, připravme se na konflikt

Rusko uznává jen sílu, připravme se na konflikt…

Rusko

Láska je jako válka

Citát v obrázku:

Láska je jako válka. Snadné ji začít, ale těžké skončit.

Láska je jako válka

Před koncem světa podle Bible

Před koncem světa podle Bible:

„Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí. Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět.“
Matouš 24,6-9

Před koncem světa podle Bible

Citáty, básničky na téma láska