Pocity, které skrýváme, jsou většinou…

Citát v obrázku:

Pocity, které skrýváme, jsou většinou mnohem silnější, než ty, které ukazujeme.

pocity

Nedůvěřuj porozumění ani pocitům svého srdce

Nedůvěřuj porozumění ani pocitům svého srdce:
„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“ (Přísloví 3:5)

důvěřuj Hospodinu

Citáty, básničky na téma láska