Nedůvěřuj porozumění ani pocitům svého srdce

Nedůvěřuj porozumění ani pocitům svého srdce:
„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“ (Přísloví 3:5)

důvěřuj Hospodinu

Kdo se chlubí, chlub se v Hospodinu

„Kdo se chlubí, chlub se v Hospodinu. Důvěryhodný přece není ten, kdo se chválí sám, ale ten, koho chválí Pán!“
2.list Korintským 10:17-18

Kdo se chlubí, chlub se v Hospodinu

Citáty, básničky na téma láska